Free Download [Business Book] ✓ Zarife - by Deniz Kavukçuoğlu ✓


 • Title: Zarife
 • Author: Deniz Kavukçuoğlu
 • ISBN: 9789750710032
 • Page: 225
 • Format: None

 • Hep ciddiye al rm gibi yapt lar yle g r nd ler Ne annem babam, ne patronum, ne arkada lar m, ne de sevgililerim Kimse beni can kula yla dinlemedi Dinlemek istemedi Ama ben herkesi dinledim nce annemi, babam , karde lerimi dinledim Zaten i inde oldu um, ya ad m, bildi im sorunlar n anlat yorlard bana Arkada lar m, sevgililerim, birlikte oldu um baHep ciddiye al rm gibi yapt lar yle g r nd ler Ne annem babam, ne patronum, ne arkada lar m, ne de sevgililerim Kimse beni can kula yla dinlemedi Dinlemek istemedi Ama ben herkesi dinledim nce annemi, babam , karde lerimi dinledim Zaten i inde oldu um, ya ad m, bildi im sorunlar n anlat yorlard bana Arkada lar m, sevgililerim, birlikte oldu um ba ka erkekler de Herkesin ya am kendince en nemliydi Ya benim ya am m, ya benim sorunlar m Deniz Kavuk uo lu nun, yay nland g nden bu yana okurlardan ve edebiyat d nyas ndan b y k ilgi g ren roman Zarife nin yeni bask s Can Yay nlar nda Bir gen k z n ya am n zorluklar kar s nda bo lu a yuvarlan n konu alan Zarife, toplumsal de erleri, ki isel ili kileri sorgulayan nemli bir a da roman Kitap i in Semih G m yle yazm t Zarife nin, ba ndan sonuna dek bir solukta, merakla okunabilmesinde yaz nsal de erinin de elbette pay var.
  Deniz Kavukçuoğlu
  30 ekim 1943 te stanbul da do an Deniz Kavuk uo lu, ilk ve orta renimini bu kentte tamamlad Almanya n n T bingen kentinde felsefe, Heidelberg de otelcilik, N rnberg de de sosyoloji ve ekonomi okudu Almanya da e itli irketlerde g rev yapt Hamburg da y l retim g revlisi ve proje y netmeni olarak al t On y ld r stanbul da T yap Fuarc l k kurulu unda y neticilik yap yor.1968 den bu yana Ant , Ayd nl k , Yeni Ortam , Sosyalist Yol ve 2000 e Do ru gibi dergi ve gazetelerde yaz lar yay mlanan Deniz Kavuk uo lu, Milliyet Avrupa ve Ayd nl k gazetelerinde k e yazarl yapt Kavuk uo lu, k e yazarl n 1996 dan beri Cumhuriyet gazetesinde s rd r yor.


  Commentaires:

  Pelin
  Basit bir konuyu güzel tasvirlerle veriyor, sürprizli bir son. Kolay okumalık.

  • Free Download [Business Book] ✓ Zarife - by Deniz Kavukçuoğlu ✓
   225 Deniz Kavukçuoğlu
  • thumbnail Title: Free Download [Business Book] ✓ Zarife - by Deniz Kavukçuoğlu ✓
   Posted by:Deniz Kavukçuoğlu
   Published :2019-02-06T04:56:54+00:00