Best Read [Hüseyin Rahmi Gürpınar] ✓ Şıpsevdi || [Business Book] PDF ✓


 • Title: Şıpsevdi
 • Author: Hüseyin Rahmi Gürpınar
 • ISBN: null
 • Page: 151
 • Format: None

 • Ya ad d nemi, toplumu mizahi bir bak la ele alan ve bu mizah n ard nda en derin ele tirileri dile getiren H seyin Rahmi G rp nar n ilk romanlar ndan biri olan psevdi, yay nc l k hayat m z n yasakl kitaplar ndan lkin Alafranga ad yla yay nlan p sans re u rayan, daha sonra psevdi ad yla yay mlan p ok sevilen bu roman, Everest Yay nlar taraf ndan 1911 tarihli ilkYa ad d nemi, toplumu mizahi bir bak la ele alan ve bu mizah n ard nda en derin ele tirileri dile getiren H seyin Rahmi G rp nar n ilk romanlar ndan biri olan psevdi, yay nc l k hayat m z n yasakl kitaplar ndan lkin Alafranga ad yla yay nlan p sans re u rayan, daha sonra psevdi ad yla yay mlan p ok sevilen bu roman, Everest Yay nlar taraf ndan 1911 tarihli ilk bask s esas al narak yay ma haz rland.Elinizdeki kitap, bu ilk bask n n orijinal dilini korumakta ve daha sonraki bask larda kar la lan k saltmalara yer vermeyerek tan metni sunmaktad r.Osmanl toplumunun son d nemlerinin Bat l la ma ve yabanc la ma maceras n ironik bir dille aktaran psevdi, her ya tan okurun b y k bir keyifle, bir solukta okuyacaklar bir roman.
  Hüseyin Rahmi Gürpınar
  H seyin Rahmi G rp nar was a Turkish writer and politician.G rp nar was the son of a family close to the Ottoman court, born in Istanbul Having lost his mother at an early age, he was sent to Crete where his father was an Ottoman civil servant, however he was soon sent back to Istanbul, where he was brought up by his aunts and grandmothers in Istanbul.G rp nar started writing fiction at an early age He became a civil servant, then a writer and journalist He later served as a member of parliament in the early years of the Turkish Republic between 1935 and 1943.


  Commentaires:

  Asiye öztürk
  Tanzimatın beraberinde Osmanlı'ya getirdiği değişikliklerin topluma yansımalarını nüktedan bir dille anlatıyor her zamanki gibi Hüseyin Rahmi. Alafrangalık tutkusunun toplumda yarattığı çarpıklar ve tezatları mizahi bir dille yeriyor. Karakterlere pek sempati duyamıyorsunuz çoğunlukla hepsi kendi akılsızlıkların bedelini ödüyorlar. Okumaya değer, keyifli bir kitap.

  Orhan Gürel
  Ben bu kitabı çok sevdim dostlar. Çok sevdim.

  • Best Read [Hüseyin Rahmi Gürpınar] ✓ Şıpsevdi || [Business Book] PDF ✓
   151 Hüseyin Rahmi Gürpınar
  • thumbnail Title: Best Read [Hüseyin Rahmi Gürpınar] ✓ Şıpsevdi || [Business Book] PDF ✓
   Posted by:Hüseyin Rahmi Gürpınar
   Published :2019-02-12T10:29:59+00:00